Zákony

... neznalost zákonů a norem neomlouvá ...

- lhůty pravidelných revizí el. zařízení podle ČSN

  • revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500..
  • revize elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed.2...