Revize hromosvodů

... hromosvody bez omezení rozsahu objektů ...

- revize soustav - hromosvodů - LPS provádíme v souladu s ČSN EN 62 305-1,4.

Používáme kvalitní revizní přístroje Genius HT 5080 renomovaného výrobce měřící techniky HT-Italia.

SLEVU 3% poskytujeme klientům, čtenářům našich Webových stránek. Našim zákazníkům provádíme ZDARMA odstranění závad, zjištěných při revizi, které nevyžadují specifický montážní materiál. Našim smluvním partnerům automaticky poskytujeme SLEVY na periodické činnosti.

Soustava ochrany před bleskem je specifické zařízení v tom smyslu, že za normálního stavu nezpůsobuje riziko úrazu el. proudem, ale při účincích atmosférické elektřiny na objekt jeho špatná funkce či nepřítomnost s vysokou pravděpodobností způsobí závažná poškození zejména el. zařízení kancelářské a výpočetní techniky, event. instalované spotřební elektroniky v takto "chráněném" objektu, o možných patofyziologických účincích průchodu el.proudu na lidský organismus raději ani nemluvě.