Revize el.sítí

... administrativní budovy; průmyslové stavby; další objekty ...

- revize elektrických silnoproudých sítí provádíme v souladu
s normou ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 ed.2.

revize výchozí - při prvním uvedení el. zařízení do provozu, revize periodické u el. zařízení již provozovaných.

Cílem našich revizí je ochrana klienta před finančním postihem ze strany orgánů státního odborného dozoru, vyplývajících z neznalosti platných právních a technických předpisů.

Smyslem prováděných revizí je podat klientovi komplexní obraz fyzického a morálního stavu jeho el. zařízení, upozornit na případná rizika a navrhnout řešení s ohledem na bezpečnost a zdraví osob a majetku.

Používáme špičkové revizní přístroje Profitest 100S a Combitest 2019 renomovaných výrobců měřicí techniky Gosen Metrawatt a HT-Italia.

SLEVU 3% poskytujeme klientům, čtenářům našich Webových stránek. Našim zákazníkům provádíme ZDARMA odstranění závad, zjištěných při revizi, které nevyžadují specifický montážní materiál. Našim smluvním partnerům automaticky poskytujeme SLEVY na periodické činnosti.

Do působnosti této normy spadají elektrická zařízení, jež jsou pevně instalována v budovách. Jedná se především o rozvaděče, rozvodnice, zásuvkové, světelné, motorové a ostatní napájecí okruhy pro celý sortiment instalovaných technologií.