O nás

... informace ...

RVP -systém znamená:

Komplexní systém servisních prací a revizí el. zařízení, který tvoří souhrn prvků, z nichž některé mají jednorázový charakter a jiné se musí v pravidelných intervalech opakovat.

RVP-systém obsahuje:

Úvodní audit, prohlídku s cílem zmapovat stav elektrických zařízení u klienta, jednorázové kroky pravidelné kontroly a revize, vstupní a pravidelná školení managementu a zaměstnanců

RVP- systém zajišťuje:

Snížení finančních nákladů, ochranu klienta před finančním postihem, vyplývajícím z neznalosti platných právních předpisů a technických norem, zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci na el.zařízeních, pravidelné kontroly a revize el. zařízení, pro odpovědného managera úplné osvobození od myšlenek na hlídání předepsaných lhůt pro kontroly a revize.

Cenové kalkulace:

Při sestavování cenových kalkulací se postupuje vzhledem k různorodosti objektů a provozovaných el. zařízení zcela individuálně. Cena se tvoří po prohlídce objektu, předmětu a seznámení s projektovou dokumentací Součástí tohoto průzkumu předpokládaných prací je i předběžná konzultace dané problematiky se zákazníkem, jejíž účelem je navrhnout a připravit nejvhodnější způsob zpracování zakázky.

za RVP ELEKTROTEST s.r.o. se na spolupráci těší

..... Roman PINKAS .....


Reference

thumb
ELTODO
thumb
Fakultní Thomayerova nemocnice
thumb
Finanční ředitelství pro město Prahu
thumb
Česká pojišťovna a.s.


Další reference