Revize el.spotřebičů

... kancelářská a výpočetní technika; el.ruční nářadí; domácí spotřebiče ...

revize a kontroly elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů provádíme v souladu s ČSN 33 1600 ed.2.

Cílem našich revizí je ochrana klienta před finančním postihem ze strany orgánů státního odborného dozoru, vyplývajících z neznalosti platných právních a technických předpisů.

Používáme špičkové revizní přístroje Secutest 0701/0702 S II renomovaného německého výrobce měřicí techniky Gosen Metrawatt.

SLEVU 3% poskytujeme klientům, čtenářům našich Webových stránek. Našim zákazníkům provádíme ZDARMA odstranění závad, zjištěných při revizi, které nevyžadují specifický montážní materiál. Komplikované opravy jsme schopni provést přímo u klienta, event. v našem servisním středisku. Dále poskytuje ZDARMA 1. kontrolu následující po revizi v termínech podle ČSN 33 1600 ed.2, abychom přispěli ke zvýšení bezpečnosti našich klientů. Našim smluvním partnerům automaticky poskytujeme SLEVY na periodické činnosti.

Cílem našich revizí je ochrana klienta před finančním postihem ze strany orgánů státního odborného dozoru, vyplývajících z neznalosti platných právních a technických předpisů.

Příklady skupin spotřebičů spadajících do působnosti normy:

  • ČSN 36 9060- kancelářská a výpočetní technika
  • ČSN 36 1050- el spotřebiče pro domácnost apod. účely
  • ČSN 36 0600- el. svítila
  • ČSN 35 6502- el. zařízení laboratorní techniky
  • ČSN 36 7000- elektronická zařízení